Вимоги до оформлення матеріалів  доповідей конференції ІТБ-2017 для публікації в CEUR Workshop Proceedings

 

Обрані Програмним комітетом конференції ІТБ-2017 доповіді будуть опубліковані у міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws.org), яке включено до науково-метричної бази Scopus. Для забезпечення публікації у цьому виданні додатково ставляться спеціальні вимоги до оформлення матеріалів  доповідей:

– оформлення у текстовому редакторі Word  з розширенням .doc

– шрифт – Times New Roman;

– формат А4;

– для назви доповіді – кегль – 18;

– для відомостей про авторів – кегль – 12;

– для назви пунктів – кегль – 12;

– для тексту доповіді кегль – 10;

– відстань між рядками – 1 інтервал;

– для переліку літератури – кегль – 9,5;

– обсяг – не менше ніж 6 сторінок (включно з графіками, малюнками та переліком літератури); 

 Тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи:

1. -  назву;

2. -  ім’я та прізвище автора (авторів);

3. - назву організації, яку він представляє;

4. - місто, країна;

5. - e-mail адресу автора;

6. - анотацію;

7. - ключові слова.

Зверніть увагу! Уважно і без помилок вказуйте свої прізвища, ім'я та по-батькові, а також назву організації, яку ви представляєте англійською мовою. Вказуйте прізвища, ім'я та по-батькові повністю. Дотримуйтесь правильного формату списку використаних джерел.

 

Завантажити у форматі PDF

 

Назад