Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та безпека» (ІТБ)

ІТБ-2018 ІТБ-2017 ІТБ-2016 ІТБ-2015 ІТБ-2014 ІТБ-2013 ІТБ-2012 ІТБ-2011

Голова конференції

  Додонов Олександр Георгійович
Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор

Оргкомітет

Богданов О.М. – д.т.н., професор; Голенков В.В. – д.т.н., професор; Матов О.Я. – Заслужений діяч науки і техніки, д.т.н., професор; Макаревич О.Б. – д.т.н., професор; Мохор В.В. - д.т.н., професор; Хаджинов В.В. - д.т.н., профессор; Ланде Д.В. – д.т.н., с.н.с.; Циганок В.В. - д.т.н., с.н.с.; Горбачик О.С. – к.т.н., с.н.с.; Кузнєцова М.Г. – к.т.н., с.н.с.; Фурашев В.М. - к.т.н., доцент, с.н.с.; Андрейчук О.В. - к.т.н.

Пост-реліз

30 листопада 2017 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017).

Організатором конференції виступив Інституті проблем реєстрації інформації НАН України при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Видавничого дому «СофтПрес».

На конференції обговорювалось широке коло питань кібернетичної безпеки критичних інфраструктур, моделювання та протидії інформаційним операціям, технологій інформаційно-аналітичних досліджень на основі відкритих джерел інформації. Розглядалися актуальні проблеми технологічного та правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, можливості онтологічного підходу, семантичних мереж, сценарного аналізу при забезпеченні інформаційної підтримки прийняття рішень, комп'ютерному моделюванні процесів і систем., сучасні результати досліджень і розробок у сфері інформаційних технологій та інформаційного права, актуальні завдання забезпечення інформаційної та кібербезпеки.

У роботі конференції взяли участь представники наукових організацій, вищих учбових закладів, комерційних структур, що працюють в інформаційно-телекомунікаційній галузі, та державних установ.

Матеріали конференції опубліковано у збірнику наукових праць. Обрані програмним комітетом тексти доповідей планується розмістити у міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings.

У рішеннях ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» зазначено необхідність удосконалення засобів інформаційної і кібернетичної безпеки держави і бізнесу, підвищенні ефективності систем організаційного управління в інформаційній і безпековій сферах. Треба здійснити докорінний перегляд формату участі наукових організацій України і окремих науковців у міжнародному співробітництві в галузі інформаційної і кібернетичної безпеки, більш широку участь у відкритих міжнародних проектах.

У рішеннях ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» констатовано необхідність проведення ХVІII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» у більшому часовому форматі із залученням вітчизняних і закордонних фахівців у сфері ІТ-технологій, безпеки, інформаційного права.

Оргкомітет XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)

Матеріали конференції:

PDF

Вибрані доповіді в CEUR (http://ceur-ws.org/Vol-2067/)