Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та безпека» (ІТБ)

ІТБ-2018 ІТБ-2017 ІТБ-2016 ІТБ-2015 ІТБ-2014 ІТБ-2013 ІТБ-2012 ІТБ-2011

Пост-реліз

1 грудня 2016 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2016).

Організаторами конференції виступили Інституті проблем реєстрації інформації НАН України та Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФПС НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Вісника НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право», Видавничого дому «СофтПрес».

На конференції обговорювалось широке коло актуальних проблем, у тому числі пріоритетні напрямки інформаційної і кібернетичної безпеки при застосуванні сучасних мережевих інформаційних технологій; інформаційні технології протидії інформаційній агресії і кібертероризму; інформаційно-аналітичні дослідження на основі контенту мережі Інтернет; методичне і правове забезпечення систем організаційного управління; підтримка прийняття рішень в області інформаційних технологій та безпеки; правове забезпечення інформаційної і кібернетичної безпеки; сучасні результати досліджень і розробок у сфері інформаційних технологій та інформаційного права, актуальні завдання забезпечення інформаційної та кібербезпеки.

У роботі конференції взяли участь представники наукових організацій, вищих учбових закладів, комерційних структур та державних установ.

Матеріали конференції опубліковано у збірнику наукових праць. Обрані програмним комітетом тексти доповідей розміщено у міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings (Vol-1813, urn: nbn: de: 0074-1813-0).

У рішеннях ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» зазначено необхідність посилення наукової складової у системі державної безпеки, нагальну потребу в удосконаленні засобів інформаційної і кібернетичної безпеки держави, підвищенні ефективності системи організаційного управління в інформаційній сфері. Необхідно здійснити докорінний перегляд принципів та механізмів участі України у міжнародному співробітництві в галузі інформаційної і кібернетичної безпеки, враховуючи глобальні світові тенденції.

У рішеннях ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» констатовано необхідність проведення ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» у більшому часовому форматі із залученням відомих фахівців у сфері ІТ-технологій.

Оргкомітет XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2016)

Матеріали конференції:

PDF

Вибрані доповіді в CEUR (http://ceur-ws.org/Vol-1813/)