Шановні колеги!

 

Інститут  проблем  реєстрації  інформації  НАН  України   проводить 30 листопада 2017 року щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2017).

Конференція має стати платформою для  діалогу представників органів державної влади й управління, бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства з метою обговорення спільних проблем використання інформаційних технологій і забезпечення інформаційної та  кібербезпеки, напрацювання рішень щодо попередження загроз, створення ефективного захисту й підвищення безпеки активів у кіберпросторі.

До участі у заході запрошуються особи, що приймають рішення у бізнесі, керівники організацій й установ, директори IT-підрозділів, що відповідають за захист від загроз кібербезпеці, управління ризиками та забезпечення відповідності нормативним вимогам, дослідники в ІТ-сфері.

Формат конференції передбачає проведення пленарних засідань, секцій,  обмін досвідом і укріплення співробітництва.

 

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних питань:

·        кібернетична безпека критичних інфраструктур;

·        інформаційні операції: моделювання та протидія;

·        інформаційно-аналітичні дослідження на основі відкритих джерел інформації;

·        онтологічний підхід, семантичні мережі, сценарний аналіз при забезпеченні інформаційної підтримки прийняття рішень;

·        комп’ютерне моделювання процесів і систем;

·        правові питання забезпечення інформаційної і кібернетичної безпеки.

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ,  вул. М. Шпака, 2,  Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, конференц-зала (5-й поверх).

Реєстрація учасників конференції 30 листопада 2017 р. з  09.30 до 10.00.

 

Вимоги до оформлення  матеріалів  доповідей:

 зміст доповідей повинен відповідати тематиці заходу;

 оформлення у текстовому редакторі Word з розширенням .doc, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, формат А4;

 відстань між рядками – 1,5  інтервалу;

 обсяг –  не більше 8 сторінок (включно з графіками, малюнками та переліком літератури).

 Матеріали повинні містити  обов’язкові структурні елементи:

 ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора;

 посаду виступаючого/учасника та назву організації, яку він представляє;

 назву доповіді..

 

Обрані Програмним комітетом конференції доповіді будуть опубліковані у міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws.org), яке включено до науково-метричної бази Scopus. Для забезпечення публікації у цьому виданні додатково ставляться спеціальні вимоги до оформлення матеріалів  доповідей.

 

Бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати матеріали доповіді просимо до 31.10.2017р. надіслати  заявку й тези на E-mail: *****@*****.***                      You need JavaScript enabled to browse the web-site !!!

 

Контакти Оргкомітету конференції:

 

Олена Семенівна Горбачик                тел. (044) 454-21-64

Марина Глібівна Кузнєцова                тел. (044) 454-21-64

Олег Валентинович Андрійчук          тел. (044) 454-21-40

 

Завантажити у форматі PDF