Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та безпека» (ІТБ)

ІТБ-2018 ІТБ-2017 ІТБ-2016 ІТБ-2015 ІТБ-2014 ІТБ-2013 ІТБ-2012 ІТБ-2011

Голова конференції

  Додонов Олександр Георгійович
Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор

Оргкомітет

Богданов О.М. – д.т.н., професор; Голенков В.В. – д.т.н., професор; Матов О.Я. – Заслужений діяч науки і техніки, д.т.н., професор; Макаревич О.Б. – д.т.н., професор; Мохор В.В. - д.т.н., професор; Хаджинов В.В. - д.т.н., профессор; Ланде Д.В. – д.т.н., с.н.с.; Циганок В.В. - д.т.н., с.н.с.; Пилипчук В.Г. - д.т.н., професор; Горбачик О.С. – к.т.н., с.н.с.; Кузнєцова М.Г. – к.т.н., с.н.с.; Фурашев В.М. - к.т.н., доцент, с.н.с.; Андрейчук О.В. - к.т.н.

ІТБ-2018. Запрошення

Шановні колеги! Інститут проблем реєстрації інформації НАН України спільно з Інститутом системних досліджень й інформаційних технологій Української академії наук, Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України і Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 27 листопада 2018 року XVIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018).

До участі у конференції запрошуються представники органів державної влади й управління, бюджетного виробництва й приватного бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства.

Формат заходу передбачає обмін досвідом і укріплення співробітництва, а також діалог з питань управління ризиками, підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів.

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних питань:

 • безпека та живучість критичних інфраструктур;
 • інформаційні операції: моделювання та протидія;
 • технології аналітичних досліджень;
 • інформаційні технології в управлінні: методи та засоби інформаційної підтримки прийняття рішень;
 • комп’ютерне моделювання систем організаційного управління;
 • становлення та розвиток правового забезпечення ІТ-технологій;
 • правове регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності у сучасності.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, російська.

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Шпака, 2, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, конференц-зала (5-й поверх).

Реєстрація учасників конференції 27 листопада 2018 р. з 09:30 до 10:00.

Доповіді, що подані на конференцію і оформлені згідно вимог, будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

До початку роботи конференції планується видати збірник матеріалів й тез доповідей.

Обрані Програмним комітетом конференції доповіді будуть подані до публікації у міжнародному науковому виданні.

Бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати матеріали доповіді просимо до 12 листопада 2018 р. надіслати заявку й тези доповідей на е-mail: its@ipri.kiev.ua

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

 • оформлення у текстовому редакторі Word з розширенням .doc;
 • обов'язково використовувати файли-шаблони its.docm або its.dot при оформленні матеріалів доповідей у текстовому редакторі Word; файли-шаблони додаються до листа-запрошення на конференцію, а також їх можна завантажити з сайту конференції http://its.ipri.kiev.ua ;
 • назви файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищу (прізвищам) автора (авторів) латиницею, наприклад: Ivanov.doc, Petrenko_Sidorenko.doc;
 • обсяг – не менше ніж 8 сторінок (включно з графіками, малюнками, формулами та переліком літератури);
 • тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи: назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку представляє автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові слова;
 • текст доповіді повинен бути структурованим і обов'язково поділятися на розділи;
 • у випадку, якщо текст доповіді написаний українською чи російською мовами, то текст доповіді також повинен містити англійською: назву доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку він представляє, місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію (анотація на англійській мові повинна мати обсяг не менше 250 слів), ключові слова.

Зверніть увагу!

Уважно вказуйте свої прізвища, ім'я та по-батькові, а також назву організації, яку ви представляєте англійською мовою (відповідальними за правильну транслітерацію прізвищ, імен, назв організацій є автори). Вказуйте прізвища, ім'я та по-батькові повністю.

Вимоги до подання матеріалів:

 • при направленні матеріалів електронною поштою тема листа повинна містити прізвища авторів та назву доповіді;
 • при направленні матеріалів електронною поштою в листі слід надати інформацію про кількість публікацій кожного з авторів у базах Scopus (https://www.scopus.com) та DBLP (http://dblp.uni-trier.de), а також посилання на профілі кожного з авторів у цих базах (якщо він є).

Контакти Оргкомітету конференції:

Андрійчук Олег Валентинович тел. (044) 454-21-40

E-mail: its@ipri.kiev.ua